Christian Lange

1921

Photo from the Nobel Foundation archive.

Christian Lous Lange ble tildelt Nobels fredspris, sammen med Karl Hjalmar Branting, for sitt livslange bidrag til fred og organisert internasjonalisme

«Derfor blir en verdensføderasjon, hvori de enkelte stater, samlet i grupper, kan gå inn som medlemmer, internasjonalismens politiske ideal.»
Christian L. Lange, Nobelforedrag, 13. desember 1921.

Forkjemper for internasjonalisme

I 1921 fikk nordmannen Christian Lange fredsprisen for sin innsats for internasjonalt samarbeid. Lange var Den Norske Nobelkomites første sekretær, og han bygde ut Nobelinstituttet i Oslo. På samme tid deltok han i det politiske arbeidet som førte til at unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst i 1905. I 1909 ble Lange generalsekretær for Den interparlamentariske union som holdt samarbeidsmøter for folkevalgte fra ulike land. Lange holdt organisasjonen sammen gjennom første verdenskrig. I 1920 ble Lange norsk utsending til Folkeforbundet. I 1930-årene advarte han mot Japans, Italias og Tysklands aggressive politikk. Lange ble medlem av Nobelkomiteen i 1934.

Den interparlamentariske union

Dannet i 1889 for å bringe folkevalgte fra verdens nasjonalforsamlinger sammen til årlige debatter. Hovedkvarter i Genève. Arbeider for at konflikter mellom stater skal løses fredelig. Tar også opp saker som nedrustning, miljøvern, likestilling og aktuelle konflikter i verden.

Lange og unionsoppløsningen i 1905

I 1905 brøt Norge ut av unionen med Sverige som hadde vart siden 1814. Mange svensker så på dette som en revolusjon, og i en kort periode var det fare for krig. Det hele endte likevel fredelig etter forhandlinger. Formannen i Den Norske Nobelkomite, Jørgen Løvland, var Norges utenriksminister i 1905. I striden med Sverige brukte han sin språkmektige sekretær ved Nobelinstituttet, Christian Lange, til å få fram Norges synspunkter i utlandet.

«... som nordmenn har vi en viss grunn til å være stolte av at en av våre landsmenn har gjort det så godt i verden ..»
Halvdan Koht, medlem av Nobelkomiteen Fra den norske avisen 17. Mai, 12. desember 1921.

Lange og internasjonalt arbeid

Lange var generalsekretær i Den interparlamentariske union (IPU). Hovedkvarteret lå i Belgia da første verdenskrig brøt ut. Tyskland invaderte landet i 1914, og Lange flyttet hjem til Norge. Derfra holdt han kontakten med folkevalgte i de krigførende landene gjennom hele verdenskrigen. I 1919 flyttet Lange til Geneve og ledet IPU derfra. Folkeforbundet holdt også til i Sveits, og Lange ble en av Norges utsendinger til denne nye verdensorganisasjonen. I Folkeforbundet advarte han særlig mot farene fra fascisme, nazisme og sjåvinistisk nasjonalisme.

Fascisme

Navn etter sammenbundne kvister som var symbolet på romerske embetsmenns makt. Navn på partiet som Benito Mussolini stiftet i Italia i 1919. Fascistene dyrket vold og hatet demokratiet. Staten skulle styres av en elite med en fører i spissen.

Nazist

Ordet er en forkortning av Nationalsozialistische Deutsche-Arbeiterpartei (Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti) stiftet i 1919. Tilhengere av Adolf Hitlers politikk og menneskesyn. Folket skal adlyde en fører, og den ariske rasen er overlegen alle andre.

Sjåvinisme

Ekstrem nasjonalisme som fremhever mennesker av egen nasjonalitet som overlegne alle andre. I sin ytterste form ender sjåvinismen i rasisme.

Lange i Nobelkomiteen

Christian Lange var Den Norske Nobelkomites første sekretær. Etter at han sluttet, var han i mange år konsulent for komiteen. Han skrev rapporter om kandidater til fredsprisen som Nobelkomiteen ville ha utredet. I 1934 ble han selv utnevnt til medlem av Nobelkomiteen. Det mest dramatiske han var med på i komiteen, var å gi fredsprisen for 1935 til den tyske pasifisten Carl von Ossietzky, som satt i en av Hitlers konsentrasjons­leirer. Dette gjorde Hitler så rasende at han forbød alle tyskere å ta imot noen nobelpris for all framtid.

«Fredens helter fortjener ikke en slik betegnelse fordi de har lykkes i å bygge en evigvarende fred, men på grunn av sin utrettelige innsats som ’trofaste voktere av menneskehetens høyeste interesser’.... En slik helt var Christian Lange.»
Professor Irwin Abrams i Karl Holl/Anne C. Kjelling: The Nobel Peace Prize and the Laureates, side 176, Peter Lang 1994.

Relaterte temaer

Tilbake