Ingen pris

1923

Dette året ble ingen fredspris delt ut.

Hvorfor mangler det fredspriser for enkelte år?

Siden den første utdelingen av Nobels fredspris i 1901, har det vært flere år uten noen prisvinner. Til sammen har det skjedd 19 ganger – sist i 1972.

Den Norske Nobelkomite kan velge å utsette tildelingen av fredsprisen i ett år. Tar de ingen beslutning da heller, går prisbeløpet tilbake til Nobelinstituttets sæfond. En slik situasjon kan oppstå hvis det ikke finnes kvalifiserte prisvinnere blant de nominerte, eller hvis Nobelkomiteen ikke blir enige om en tildeling.

Relaterte temaer

Tilbake