Den Internasjonale Røde Kors Komité

1963

Contact The Nobel Foundation in Stockholm to get permission for all use of the photo. Jonna Petterson, +46 (0)8 663 27 65 jonna.petterson@nobel.se

Den internasjonale Røde Kors Komité ble tildelt Nobels fredspris, sammen med Røde Kors-Ligaen, for å ha fremmet prinsippene i Genèvekonvensjonen og samarbeidet med FN.

«Komiteens arbeid er så nært samordnet med Ligaens at de praktisk talt danner en enhet, og på mange områder arbeider de hånd i hånd med De Forente Nasjoner.»
Carl Joachim Hambro: Tale ved prisutdelingen, 10. desember 1963.

Fredsprisvinner for tredje gang

I 1963 var det 100 år siden fredsprisvinneren fra 1901, sveitseren Henry Dunant, grunnla Røde Kors. Den Norske Nobelkomite ønsket ved jubileet å markere organisasjonens betydning i verdenssamfunnet. Dessuten ville den belønne arbeidet etter andre verdenskrig, men denne gangen delte den sveitsiske Røde Kors-komiteen æren med Røde Kors-Ligaen. Sammen utgjorde de to organisasjonene det som går under betegnelsen Det Internasjonale Røde Kors. Nobelkomiteen fremhevet særlig Den Internasjonale Røde Kors Komité for arbeidet med den reviderte Genève-konvensjonen av 1949 og innsatsen under konfliktene i Ungarn, Algerie, Kongo og Tibet.

«Den internasjonale komité er derfor fullstendig nasjonal i sammensetning, men internasjonal i sitt oppdrag.»
Léopold Boissiers, Nobelforedrag, 11. desember 1963.

Genève-konvensjonen utvides

Den første konvensjonen fra 1864 beskyttet syke og sårede soldater i landkrig. I 1906 ble konvensjonen utvidet til også å gjelde sjøkrig. Erfaringene fra første verdenskrig gjorde at den reviderte Genève-konvensjonen fra 1929 i tillegg beskyttet krigsfanger. Etter at andre verdenskrig var over, kom en ny utvidelse av konvensjonen. I 1949 ble også beskyttelse av sivilpersoner i krigstid tatt med.

Kampanjen i 1963

Da Henry Dunant, grunnleggeren av Røde Kors, fikk fredsprisen i 1901, hadde den norske sanitetsoffiseren Hans Daae drevet en intens kampanje for ham. Daae mente at Dunants arbeid hadde brakt verdenskulturen ”et kjempeskritt fremad.” I 1963 var det 100 år siden Røde Kors ble stiftet. Da stod barnelegen Anders Daae i spissen for en kampanje til fordel for Røde Kors. Han var sønn av Hans Daae og kjente Røde Kors’ innsats fra år i tysk krigsfangenskap. Også sønnen lyktes i å overbevise Nobelkomiteen.

«Den internasjonale komité kan ikke bruke fysisk makt. Den har ingen våpen og ville ikke engang vite hvordan den skulle bruke diplomatiske midler. Men disse svakhetene blir oppveid av moralsk autoritet.»
Léopold Boissiers, Nobelforedrag, 11. desember 1963.

Relaterte temaer

Tilbake