FNs Høykommissariat for Flyktninger

1981

Photo: Nobel Foundation

FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR) ble tildelt Nobels fredspris for å ha fremmet flyktningers grunnleggende rettigheter.

«Høykommissariatet er en bru mellom verdenssamfunnet som et samfunn av stater og verdenssamfunnet som et samfunn av mennesker. Vi har en plikt overfor flyktningene som også er en plikt overfor oss selv og vårt eget livsgrunnlag.»
Jon Sanness, tale ved prisutdelingen, 10. desember 1981.

Vinner av fredsprisen for andre gang

I 1981 viste Nobelkomiteen at den holdt fast ved tradisjonen fra Fridtjof Nansen som definerte flyktninghjelp som grunnleggende fredsarbeid. Prisen var en påskjønnelse for den store innsatsen UNHCR hadde gjort for å repatriere flyktninger i Asia, Afrika og Latin-Amerika i 1970-årene. Samtidig var den en støtteerklæring til FN og prinsippene i den internasjonale flyktningkonvensjonen. Disse reglene kom i fokus i begynnelsen av 1980-årene på grunn av den ublide skjebnen som rammet tusener av vietnamesiske flyktninger i Sør-Kina-havet. UNHCR bestemte at prispengene skulle settes i et fond for funksjonshemmede flyktninger.

Flyktningsituasjonen tidlig i 1980-årene

Da UNHCR fikk fredprisen for andre gang i 1981, var flyktningproblemet større enn noen sinne. I begynnelsen av 1980-årene angikk det i hovedsak den tredje verden, og da først fremst stater i Afrika. Der fantes om lag halvparten av de ti millioner flyktninger som UNHCR hadde et ansvar for. De fleste av dem oppholdt seg i Somalia, Sudan, Zaire, Kamerun, Tanzania og Nigeria.

Flyktninger i havsnød

Den dramatiske situasjonen til de vietnamesiske båtflyktningene var med på å sette flyktningspørsmålet høyt på den internasjonale dagsordenen tidlig i 1980-årene. Under flukten fra det kommunistiske regimet i Vietnam ble mange av dem utsatt for plyndring, voldtekt og drap av brutale pirater. Det var ikke uvanlig at handelsskip nektet å ta flyktningene ombord. Overgrepene fikk bred omtale i internasjonale media og må ha bidratt til at Nobelkomiteen valgte UNCHR som prisvinner for andre gang.

«I dag blir stemmene til millioner av flyktninger i verden hørt. Stemmer som søker en tro på mennesket, på menneskeverd, på grunnleggende menneskerettigheter. Stemmer som ber om rettferdighet, frihet og fred, som appellerer om kjærlighet og gavmildhet. Stemmer som oppfordrer verdens regjeringer til å bruke fornuft fremfor makt.»
Poul Hartling, Nobelforedrag, 11. desember 1981.

Relaterte temaer

Tilbake