Nelson Mandela

1993

Photo from the Nobel Foundation archive.

Nelson Mandela ble tildelt Nobels fredspris, sammen med Fredrik Willem de Klerk, for arbeidet med å få til en fredelig avslutning av Apartheid og legge til rette for et nytt, demokratisk Sør-Afrika.

«Han talte med en moralsk autoritet og i en konstruktiv tone som gjorde et dypt inntrykk.»
Francis Sejersted: tale av Nobelkomiteens formann, 10 desember 1993.

Afrikas største frihetssymbol

“Slipp Nelson Mandela fri!” Slik lød kravet fra motstandere av raseskillepolitikken i Sør-Afrika, da Afrikas fremste frihetskjemper satt i fengsel. Den svarte høvdingsønnen og advokaten Nelson Mandela var fange fra 1962 til 1990, fordi han ledet frigjøringsbevegelsen African National Congress (ANCs) væpnede kamp mot apartheid. I fengslet ble Mandela et samlingsmerke for de undertrykte i Sør-Afrika. Uten å vakle holdt han fast ved kravet om full frihet for alle folkegrupper, helt til det hvite rasistregimet slapp ham fri og gikk med på forhandlinger. Nelson Mandela delte fredsprisen med mannen som løslot ham, president Frederik Willem de Klerk. De tidligere fiendene hadde blitt enige om en fredelig overgang til flertallsstyre. I årene fra 1994 til 1999 var Mandela president i Sør-Afrika.

Nelson Mandela som geriljaleder

I 1960 massakrerte sør-afrikansk politi 69 svarte demonstranter som protesterte mot apartheid i Sharpeville. Da grep frigjøringsbevegelsen ANC til våpen mot den hvite mindretallsstyret. Høvdingsønnen og advokaten Nelson Mandela ble valgt til leder for den hemmelige geriljaorganisasjonen ”Nasjonens spyd”. Etter mønster fra frigjøringskrigene i Algerie og på Cuba ble kraftlinjer og jernbaner sprengt i lufta, men i 1962 ble Mandela tatt til fange av myndighetene. To år senere ble han dømt til livsvarig fengsel.

«Nelson Mandela var det fengslede symbolet på kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Ti år etter han ble løslatt, er han hele verdens symbol på fred og forsoning.»
Den norske avisen Dagbladet, 16. februar 2000.

Verdens mest berømte fange

I 1964 ble den militære lederen for frigjøringsbevegelsen ANC, Nelson Mandela, dømt til livsvarig fengsel for høyforræderi og sammensvergelse mot den sør-afrikanske staten. Fram til 1982 satt den svarte frihets­kjemperen innesperret på Robben Island utenfor Cape Town. Der ble han det fremste symbolet på kampen mot apartheid både i hjemlandet og internasjonalt. I 1982 ble Mandela flyttet til et fengsel på fastlandet. Der innledet han forhandlinger med den hvite mindretallsregjeringen om Sør-Afrikas framtid. Drøftingene fortsatte til 1990. Da løslot regjeringen ham uten betingelser.

Robben Island

Øy utenfor kysten av Sør-Afrika, 12 kilometer fra Cape Town. Brukt som fangeleir fra 1600-tallet. Fredsprisvinner Nelson Mandela satt på øya mellom 1962 og 1984.

Nelson Mandela som statsmann og fredssymbol

President F. W. de Klerk og Nelson Mandela forberedte overgangen til et demokratisk Sør-Afrika. Sammen fikk de Nobels fredspris for denne innsatsen. I 1994 seiret frigjøringsbevegelsen ANC ved parlamentsvalget. Mandela ble president og ledet oppbyggingen av demokratiet. Samtidig fikk han fram sannheten om apartheid. Gjennom sin forsoningspolitikk styrket han troen på et Sør-Afrika for alle folkegrupper. Mandela klamret seg ikke til makten, men gikk av med ære i 1999. Ved århundreskiftet var han utvilsomt verdens fremste symbol på fred og forsoning

Sør-Afrika etter apartheid

I 1994 overtok frigjøringsbevegelsen ANC den politiske makten i Sør-Afrika. Landet fikk en ny grunnlov som gav alle innbyggere like rettigheter. Under ledelse av president Nelson Mandela begynte demokratiseringen av landet. En Sannhetskommisjon tok et oppgjør med apartheid, og mange fattige fikk elektrisitet og rent vann. Men flere problemer er uløste: Ennå strir landet med høy arbeidsledighet og kriminalitet, og millioner av innbyggere er smittet av HIV. Kløften mellom fattige og rike består, de hvite har kontroll over økonomien og kravet om en jordreform er ikke innfridd.

Sannhetskommisjonen

Opprettet i 1996 i Sør-Afrika for å skape forsoning mellom folkegruppene etter at raseskillepolitikken var avviklet. Kommisjonen belyste overgrep begått under apartheidregimet gjennom offentlige høringer.

Relaterte temaer

Tilbake