Liu Xiaobo

2010

Copyright © The Nobel Foundation Photo: Bi Yimin

Liu Xiaobo ble tildelt Nobels Fredspris for hans lange og ikke-voldelige kamp for grunnleggende menneskerettigheter i Kina.

Liu Xiaobo er en kinesisk litteraturkritiker, skribent, universitetslærer og menneskerettighetsaktivist. Liu var en sentral rådgiver for studentene under protestene på Tiananmen-plassen i 1989. Han sultestreiket sammen med andre intellektuelle. I kjølvannet av hendelsene på Tiananmen ble Liu svartelistet og forhindret fra å publisere i Kina og var etter det inn og ut av fengsler og arbeidsleire. I 2008 var han en ledende forfatter av Charter 08, et manifest for menneskerettigheter og systemendring i Kina. Han ble igjen fengslet og senere dømt for “oppfordring til undergraving av statens makt”, en dom han fortsatt sonet ved kunngjøringen av Fredsprisen i 2010. I mai 2017 ble Liu prøveløslatt på medisinsk grunnlag etter en alvorlig kreftdiagnose. Han døde 13. juli 2017.

«[…] for ingen makt kan blokkere menneskets ønske om frihet.»
LIU XIAOBO, GUARDIAN.CO.UK, 11. FEBRUAR 2010.

EN PROVOKASJON?

Kort tid etter offentliggjøringen av fredsprisen ble CNNs signaler til Kina blokkert, og Lius kone forhindret fra å snakke med journalister. Prisen ble fordømt av myndighetene i Beijing som uttalte: “Liu Xiaobo er en forbryter som har brutt kinesisk lov. Det er stikk i strid med prisens prinsipper og en fornærmelse mot fredsprisen i seg selv at Nobelkomiteen tildeler en slik person prisen.” Det er knyttet stor spenning til om fredsprisen vil skade forholdet mellom Kina og Norge. Overfor pressen vektla imidlertid formann Thorbjørn Jagland Nobelkomiteens uavhengighet.

CHARTER 08

Charter 08 er et manifest, opprinnelig signert av over 300 kinesiske intellektuelle og menneskerettighetsaktivister. Manifestet krever grunnleggende rettigheter for kinesere. Opphevelse av ettpartistaten og fjerning av straff for ytringer trekkes fram som avgjørende for et demokratisk Kina. Det pekes på at ytringsfrihet allerede er beskyttet gjennom Kinas egen grunnlov: “Borgere i Folkerepublikken Kina skal nyte godt av talefrihet […]”. To dager før offentliggjøringen av manifestet ble Liu Xiaobo, som initiativtager, arrestert og siden dømt for “oppfordring til undergraving av statens makt”.

Menneskerettigheter

Rettigheter som skal gjelde alle mennesker uansett kjønn, rase (etnisk gruppe), religiøs tilhørighet eller nasjonalitet. De viktigste er FNs menneskerettigheter, vedtatt i 1948.

FRA KUNNGJØRINGEN

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Den Norske Nobelkomite har lenge ment at det er en nær sammenheng mellom menneskerettigheter og fred. [...] Kampen for at de universelle menneskerettighetene skal omfatte også Kina blir ført av mange kinesere, både i Kina selv og i utlandet. Gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina. Thorbjørn Jagland, Oslo, 8. oktober 2010.

Relaterte temaer

Tilbake