Denis Mukwege

2018

© Nobel Media AB. Photo: A. Mahmoud

Denis Mukwege ble tildelt Nobels fredspris, sammen med Nadia Murad, for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

«Når jeg ser noen av skadene på kvinnene og barna innser jeg at denne typen vold har lite å gjøre med sex og mye mer å gjøre med makt og en form for terrorisme.»

Hjelperen

Som ung gutt var Denis Mukwege med faren, som var prest, på sykehusbesøk. Denis ville hjelpe pasientene og bestemte seg for å bli lege. Etter studier i utlandet, og arbeid med barselkvinner på landsbygda i DR Kongo, startet han i 1989 en gynekologisk praksis i Lemera. I 1996 kom borgerkrigen til landsbyen. Sykehuset ble angrepet og pasientene drept. I årene som kom herjet krigen i landet. Volden mot sivilbefolkningen var enorm, og bruken av voldtekt som våpen svært utbredt og brutal. I 1999 etablerte Mukwege Panzi-sykehuset, der han jobber som kirurg og overlege. Han har vært utsatt for attentatforsøk, men Mukwege fortsetter å være en kraftfull stemme for å få slutt på volden mot kvinner i DR Kongo og for å få overgriperne dømt.

Mukwege’s hospital

Panzi-sykehuset i Bukavu, DR Kongo, behandler ofre for seksualisert vold. Formålet var opprinnelig barselomsorg til lokale kvinner, men fokuset skiftet etter hvert som sykehuset mottok stadig flere overgrepsofre. Pasientene er alt fra babyer til bestemødre, og mange har ekstreme skader. Utover den fysiske behandlingen får de terapi og juridisk hjelp. Sykehuset mottar flere hundre pasienter hver måned, og Mukwege kan ha opptil ti operasjoner hver dag. Han arbeider opptil 18 timer i døgnet og bor selv på sykehuset. Til tross for sterke internasjonale støttespillere mangler sykehuset fremdeles penger, utstyr og personell.

Krigen på kroppen

Seksualisert vold er en kjent strategi som har vært brukt i utallige kriger og væpnede konflikter gjennom alle tider. Det er dokumentert at seksualisert vold har blitt brukt systematisk i konfliktene i DR Kongo, Irak, Colombia, Sudan, det tidligere Jugoslavia, Rwanda, Liberia og Afghanistan. Gjennom bruk av voldtekt, tvangsprostitusjon og påtvunget graviditet brukes seksualisert vold for å oppnå politiske mål, som for eksempel etnisk rensning og oppløsning av lokalsamfunn. Nobels fredspris for 2018 understreker at seksualisert vold kan sidestilles med andre masseødeleggelsesvåpen, som kjemiske våpen og klasevåpen.

Voldtekt som krigsforbrytelse

Siden 2000 har FNs Sikkerhetsråd vedtatt åtte resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. Disse understreker at voldtekt og annen seksualisert vold utgjør en krigsforbrytelse. Resolusjon 1820 sidestiller seksualisert vold med andre våpen brukt i krig. Både nasjonale og internasjonale domstoler kan rettsforfølge krigsforbrytelser. Ikke alle regjeringer tar ansvaret på alvor, og mange lar være å etterforske alvorlige regelbrudd. De siste tiårene har derfor Den internasjonale straffedomstolen fått en stadig viktigere rolle. Både Mukwege og Murad kjemper for at overgriperne skal stilles til ansvar.

Fra Nobelkomiteens kunngjøring

Denis Mukwege er det fremste og mest samlende symbolet i denne kampen, nasjonalt og internasjonalt. Hans utgangspunkt er «justice is everyone’s business». Menn som kvinner, offiserer som menige soldater, myndigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har alle et medansvar for å varsle om, og bekjempe, denne typen krigsforbrytelser. Doktor Mukweges langvarige, dedikerte og uegennyttige innsats på dette området kan ikke overvurderes.

Relaterte temaer

Tilbake