Nadia Murad

2018

© Nobel Media AB. Photo: K. Opprann

Nadia Murad ble tildelt Nobels fredspris, sammen med Denis Mukwege, for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

«Min historie er mitt beste våpen mot terrorisme, og jeg har tenkt til å fortsette å bruke det helt til terroristene er stilt for retten.»

Vitnet

Nadia Murad er født og oppvokst i landsbyen Kocho, den gang et rolig landbruksområde nord i Irak, og hun tilhører jesidi-minoriteten. 3. august 2014 var Kocho en av de første jesidi-landsbyene i området som ble angrepet av IS.Murads mor og seks av hennes ni brødre ble henrettet. Selv ble hun kidnappet sammen med rundt 6800 andre. Kvinner og jenter ble solgt videre som sexslaver. Murad ble voldtatt, slått og torturert før hun klarte å flykte tre måneder senere. Etter å ha fått hjelp i Tyskland, valgte hun å bruke sin stemme til å fortelle verden om grusomhetene jesidi-kvinner opplever. Slik trosser hun stigmaet og skammen som ofte følger med voldtekt. I 2016 ble hun utnevnt til FNs første goodwill-ambassadør for overlevende av menneskehandel.

En forfulgt minoritet

Jesidiene er en kurdisktalende religiøs minoritet som utgjør omkring 700 000 mennesker. De fleste av dem bor i Nord-Irak, i området rundt Sinjar. Jesidiene har ingen hellig bok eller fastlagte trosartikler, men et sett med tradisjoner og holdninger. IS ser på jesidiene som vantro og djeveldyrkere og bruker seksuell vold som en del av strategien for å utrydde minoriteten. IS-folkemordet som startet 3. august 2014 pågår fortsatt og truer fremtiden for jesidi-folket i Irak. FN anslår at over 3000 jesidiske jenter og kvinner fortsatt er forsvunnet eller i IS-fangenskap.

Folkemord

Drap som tar sikte på å utrydde hele folkegrupper, etniske eller religiøse. FN vedtok en konvensjon mot folkemord i 1948. I 2002 opprettet FN en permanent internasjonal domstol som skal dømme folk som er anklaget for krigsforbrytelser og folkemord.

Krigen på kroppen

Seksualisert vold er en kjent strategi som har vært brukt i utallige kriger og væpnede konflikter gjennom alle tider. Det er dokumentert at seksualisert vold har blitt brukt systematisk i konfliktene i DR Kongo, Irak, Colombia, Sudan, det tidligere Jugoslavia, Rwanda, Liberia og Afghanistan. Gjennom bruk av voldtekt, tvangsprostitusjon og påtvunget graviditet brukes seksualisert vold for å oppnå politiske mål, som for eksempel etnisk rensning og oppløsning av lokalsamfunn. Nobels fredspris for 2018 understreker at seksualisert vold kan sidestilles med andre masseødeleggelsesvåpen, som kjemiske våpen og klasevåpen.

Voldtekt som krigsforbrytelse

Siden 2000 har FNs Sikkerhetsråd vedtatt åtte resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. Disse understreker at voldtekt og annen seksualisert vold utgjør en krigsforbrytelse. Resolusjon 1820 sidestiller seksualisert vold med andre våpen brukt i krig. Både nasjonale og internasjonale domstoler kan rettsforfølge krigsforbrytelser. Ikke alle regjeringer tar ansvaret på alvor, og mange lar være å etterforske alvorlige regelbrudd. De siste tiårene har derfor Den internasjonale straffedomstolen fått en stadig viktigere rolle. Både Mukwege og Murad kjemper for at overgriperne skal stilles til ansvar.

Fra Nobelkomiteens kunngjøring

Nadia Murad er selv et offer for krigsforbrytelser. Hun aksepterte ikke de sosiale kodene som tilsier at kvinner skal tie og skamme seg over de overgrep de er blitt utsatt for. Hun har vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak.

Relaterte temaer

Tilbake